Sortbælte i selvledelse - med De 5 do'er

Sortbælte i selvledelse

OM BOGEN

Bogen 'Sortbælte i selvledelse - med De 5 do'er' giver meget konkrete værktøjer til mental styrketræning, så du står bedre rustet til at håndtere arbejdslivets og privatlivets udfordringer.

Der er intet tryllestøv eller mirakelkur i bogen, men jeg håber, at jeg kan inspirere de 5 veje, der kan være med til at ændre din adfærd i forhold til det, du gerne vil. Det handler mere om at hjælpe mennesker med at ”få det gjort”, hvor ”det” er mental styrke og beredthed.

Fuld af praktik

Bogen er fuld af praktiske anvisninger til, hvordan læseren med konkret inspiration fra asiatiske kampfilosofiers verden på egen hånd kan opbygge en robust mental beredthed, der kan hjælpe den enkelte til at håndtere de mange udfordringer, vi alle møder på karriere- og livsvejen.

Bogen er en brugsbog, som alle kan anvende direkte i deres egen livsudfoldelse. Jeg skriver mest til arbejdslivet, men i virkeligheden er metoderne lige så anvendelige i privatsfæren.

Hvad siger andre om "Sortbælte i selvledelse - med De 5 do'er"?

”Søren Larsen går selv all-in og er en god inspiration for mange. Han er autentisk og meget transparent i sin måde at lede sig selv og træne andre i at gøre det samme. Man kan tydeligt mærke hans erfaring og ballast fra karateverdenen, og han yder et vigtigt bidrag. Det er selvfølgelig godt at planlægge sin dag og sin tilværelse, men jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis mange af os på vores dødsleje ser tilbage og siger 'Åh bare jeg dog havde været lidt mere nærværende og selv sat lidt mere af dagsordenen i mit liv'.”

- Christian Stadil,
Enso Consult, forfatter, foredragsholder og
ledelseskonsulent med særlig fokus på passion

”De 5 do’er er universelle og operationelle. I Netcompany er vi en masse ingeniører og teknikere, der også skal sælge, drive projekter, samarbejde og kommunikere. De 5 do’er har hjulpet os til at kommunikere bedre, være mere målrettede og være mere nærværende sammen med kollegaer og kunder.”

- Lars Ulslev Johannesen,
HR Director hos Netcompany

Hvad skriver Søren Larsen i indledningen?

"Denne bog er til brug for inspiration, til at skabe balance i din hverdag og til udvikling og ledelse af dig selv. Grunden til at jeg har skrevet denne bog, er at vi lever i en accelererende kultur. Det gælder både arbejdsliv, privatliv, familieliv, fritidsliv og hvad man ellers kan finde af livsaspekter.

Vores moderne liv er præget af konstant omstilling og forandring, og der er pres og forventninger på alle hylder til os som medarbejdere, studerende, ledere, forældre, teenagere, søskende, venner etc. Jeg oplever, at vi på mange måder befinder os i en tid, hvor vi skal præstere og quickfix’e, og hvor specialister er blevet afløst af eksperter.

Vi er udsat for et stort pres for at præstere, og samtidig skal vi hele tiden forholde os til nye teknologier, nye interaktionsmåder på sociale medier, evige omstruktureringer og skiftende tendenser inden for mad, mode, indretning og elektroniske gadgets." 

Bliv bedre rustet

Sådan starter Søren Larsen sin bog 'Sortbælte i selvledelse', der i grove træk handler om at blive bedre rustet til at håndtere arbejdslivets og privatlivets udfordringer - store som små.

"Der er mange andre metoder, tilgange, værktøjer etc., som kan hjælpe. Jeg har dog personligt erfaret, at 'De 5 do’er' kan være usædvanligt effektive og brugbare både for mig selv og efterhånden også for en stor skare af mennesker, jeg har mødt som ansat leder, i mit personlige liv og ikke mindst i mit mangeårige virke som konsulent for private virksomheder og offentlige organisationer."

Hvad er De 5 do'er?

De 5 do'er er en vej/en retning, der kan trænes og anvendes i vilkårlig rækkefølge.

Vær mentalt klar

Vi starter med ”Vær mentalt klar”, fordi jeg mener, at det er et godt udgangspunkt. Vidste du, at analyse fra det anerkendte Stanford Research Institute viser, at succes er baseret på 88 procent mental indstilling og 12 procent viden og færdigheder?

At være mentalt klar indebærer en indstilling eller en tilgang, der er koblet op på at søge den perfekte karakter. Kendetegn og gevinster ved do’en ”Mentalt klar” er:

 • Du er forberedt, til stede i nuet og opmærksom.
 • Du er i balance, har overblik og overskud.
 • Du har god energi og er motiveret.

Vær bevidst

Den anden af De 5 do’er er ”Vær bevidst”.

At være bevidst i kontekst af De 5 do’er indebærer et mindset, en skærpet opmærksomhed, en indstilling, en erkendelse eller en tilgang, der er koblet op på at søge den perfekte karakter. Kendetegn og gevinster ved do’en ”vær bevidst” er:

 • Du er bevidst om dig selv og dine mål.
 • Du forstår dine egne og andres roller.
 • Du er bevidst om dine omgivelser.

Vær ydmyg

Den tredje af De 5 do’er er ”Vær ydmyg”.

At være ydmyg i denne kontekst er baseret på det grundlæggende princip i De 5 do’er, som er at søge den perfekte karakter – selvom vi udmærket ved, at det perfekte ikke findes. Når man træner karate og andre asiatiske kampkunstformer, sker det som nævnt i kapitel 2 ved hele tiden at søge den perfekte karakter i form, teknik, udførelse etc. Det vil sige, at vi arbejder på hele tiden at forbedre og forædle, og det ”perfekte” er et mål i konstant bevægelse. Vi kan altid blive bedre eller udvikle os. Vi arbejder på at blive så skarpe og excellente til det, vi gør – og det kan være karate, havearbejde, undervisning, personaleledelse, madlavning – at vi kan udføre aktiviteten uden at tænke over det.

Kendetegn og gevinster ved do’en ”Vær ydmyg” er:

 • Du er taknemmelig og respekterer dig selv og din omverden.
 • Du har en forståelse for, at du altid kan lære mere.
 • Du gør det, du siger, og siger det, du gør.

Vær målrettet

Den fjerde af De 5 do’er er ”Vær målrettet”.

Do’en ”Målrettet” handler om at tage ejerskab for sine mål og for, hvordan man når dem, selvom man møder problemer og forhindringer. Ved at bryde dem op i delmål og være specifik på, hvordan man måler dem med for eksempel KSF’er eller KPI’er, (key succes factors, key performance indicators eller måltal), kan vi højne produktiviteten ved at sætte handlinger bag målene i prioriteret rækkefølge og fokusere på processen, der skal til for at nå dem.

Kendetegn og gevinster ved do’en ”Målrettet” er:

 • Du er disciplineret og handlekraftig.
 • Du er proaktiv.
 • Du er fokuseret og effektiv.

Indtag rummet

Den femte og sidste do er ”Indtag rummet”.

”Indtag rummet” indeholder en række dyder eller kvaliteter, der i høj grad orienterer sig mod at eksekvere på de fire andre do’er. Hvis de fire andre do’er har udviklet, optimeret og forfinet din selvledelse, så er do’en ”Indtag rummet” her, hvor du folder alle dine kompetencer og kvaliteter ud.

Kendetegn og gevinster ved do’en ”Indtag rummet” er:

 • Du udstråler sikkerhed og har karisma.
 • Du virker autentisk, realistisk og troværdig.
 • Du har modet til at håndtere frygten.