Lærling med power

- styrk dine lærlinge og giv dem en resultatskabende adfærd

Lærlinge med en resultatskabende adfærd

”Lærlinge med power” giver dig som mester en lærling, der bliver endnu bedre til at tage socialt og fagligt ansvar, endnu bedre til at kommunikere og endnu bedre til at servicere dine kunder – en lærling, der er et endnu større aktiv for din virksomhed.

Hvorfor ”Lærlinge med power”?

Det vil i fremtiden blive svært at rekruttere faglærte medarbejdere, hvis ikke der bliver skabt flere praktikpladser og lærlingene klædes på til at udvise en resultatskabende adfærd. Vores erfaring er, at de unge lærlinge har brug for mere træning i at lære at kende egne styrker og begrænsninger. Både fysisk og mentalt. De har brug for at lære at håndtere forandringer og forstyrrelser, at træffe valg og fravalg samt at håndtere de krav og forventninger de møder fra sig selv, kunderne og virksomheden.

Hvad gør vi, når vi træner ”Lærling med power”?

På basis af lærlingens hverdag, tager vores træning udgangspunkt i karatens bagvedliggende filosofi, som handler om løbende forbedringer inden for områder som disciplin, respekt og målrettethed. Vi kalder metoden for KarateCoaching.

I KarateCoaching får lærlingene større tro på sig selv. De tager større ansvar, højner deres faglige stolthed og bliver mere positive. 

Vi måler på selvværdet, når vi starter og slutter. Vores målinger af tidligere forløb viser en forbedring af selvværdet på gennemsnitlig 35%.

Hvordan træner vi ”Lærling med power”?

I træningen omsætter vi teori til praksis, arbejder i grupper og individuelt, reflekterer og er fysisk aktive.

Lærlinge med power

Unge:
I Resma har vi et brand, der hedder Zetmind, hvor vi arbejder med de unge som målgruppe.  Med udgangspunkt i filosofi og struktur fra østasiatisk kampfilosofi, hjælper vi de unge med at finde deres Waga do (min vej) til at blive mere selvledende. 
Det går stærkt ude i samfundet, og vi bliver målt og vejet hele tiden. Der er rigtig mange unge, der går rundt og føler sig forkerte, tør ikke spørge om hjælp og har stress og angst.

Vi bruger blandt andet følgende:
Positiv psykologi
Åndedræts- og meditiationsøvelser
Aktive øvelser sat i sammenhæng med  mål og  din hverdag
Coachende tilgang
Personlighedsudviklingsværktøjer, Enneagram og JTI
Slagpuder og Karatebrædder