Om Resma

 

RESMA står for Resultatskabende Mental Adfærd inden for Selvledelse og Salg. Vi hjælper mennesker og organisationer til at blive sortbælte i at servicere deres kunder og selvledelse. Vi bruger kombinationen af mental parathed, teknik og handlekraft – der også kendetegner østasiatisk kampfilosofi – som platform og løftestang. Kombineret med erhvervslivets erfaringer, giver dette fokus og effektivitet, der omsætter teori til praktisk udførsel med konkret resultatskabende effekt.

Salgsudvikling

Har du udfordringer som: manglende omsætning, manglende mer' salg, manglende teamspirit. Med en behovsanalyse kan vi sammen skabe mere omsætning, mere mer salg og en teamspirit.

Forretningsudvikling

Vi hjælper dig og/eller dine medarbejdere til at blive endnu skarpere på din forretning, til at være mere effektiv i din hverdag og til at nå dine mål. Vi har fokus på udvikling og mental styrkelse af ressourcer, som har direkte eller indirekte kontakt med kunder, samt ressourcer.

Personligudvikling

Personlig udvikling foregår konstant i takt med, at vi møder udfordringer og får nye erfaringer. Bevidstgørelsen omkring hvem du er, hvorfor du gør som du gør kan få dig til at udnytte dit fulde potentiale. I Resma kalder vi det at "Søge den perfekte karakter"

Vores værdier

 

Mindset

Vi arbejder med et mindset der udvikler potentiale ved at søge din perfekte karakter, selvom den aldrig vil være perfekte. Vi skal kunne performe som highperformer og samtidig være i balance og holde begge ben på jorden og have det sjovt.

Purpose

Vores udvikling skal give mening for dig og os. Vi kombinerer leg og bevægelse til at skabe energi og læring.

Pracitical

Vi omsætte teori og træning til praksis, således at vi kan bruge det lærte i vores dagligdag.

Vores principper

 

Vi kombinerer erhvervslivets erfaringer med værdierne fra karate. Principperne er baseret på 2 hovedprincipper ”Waga Do og ”De 5 do’er”.

Waga do

Waga do tager udgangspunkt i karatens bagved liggende filosofi og værdier og implementerer dem - enten direkte eller metaforisk i virksomheden og kan derved være med til at åbne op over for fakta og for forudindtagede holdninger.
Waga do er et "mindset"/ en motivator til "jeg kan hvad jeg vil", konsekvenserne taget i betragtning, inden for områder som målsætning, forankring, disciplin, koncentration, attitude, respekt, forberedelse etc.

De 5 Do’er

Ordet “Do” betyder vej/rejse, det kan også have betydning af loyalitet, hengivenhed og dedikation. Det drejer sig om at tro på det du gør og at gøre det 100 %. De 5 do’er har en holistisk tilgang og er en struktur der understøtter en resultatskabende mentalt adfærd.

De 5 Do’er består af:

1. Vær Mentalt klar

Mange af os har en dagligdag, som er presset på tid grundet arbejde, familie, skole mv. Mentalt klar handler om, at være forberedt til hverdagen, at være til stede i nuet når det gælder, hvad der motiverer dig og hvad du siger til dig selv.

2. Vær Bevidst

Vær bevidst om dine mål. Det er din nytteværdi og motivation som styrer dine behov. Ved at være bevidst om, hvad det giver dig at nå målet(ene), vil det skærpe din fokus.

3. Vær Ydmyg

Jo større forståelse vi har for vores interaktion med omverden og vores egne og andres roller, jo mere effektive er vi på vores arbejdsplads, og jo mere konkurrencedygtig er virksomheden. Ydmyg handler om, at respektere hinanden og tale med hinanden og være ydmyg omkring sine egne ressourcer.

4. Vær Målrettet

Planlæg hvordan du når dine mål og hav fokus på hvilke handlinger, der skal til for at nå dem. Vær realistisk, afgrænsende og specifik i forhold til dine prioriteringer.

5. Indtag Rummet

Indtag rummet handler om at eksekvere og være opmærksomhed på det verbale og non-verbale. Vær rank og tro på dig selv. Hav modet til at turde slå til eller at sige fra, selvom det kan være ubehageligt. Øvelse gør mester, gentag og reflekter over det der virker.

Vores metode

 

Vores metode er baseret på…

• At resultat = mentalitet x adfærd
• High Impact Learning der tilpasses I henhold til behov
• At bruge kognitiv psykologi og ”Embodied Cognition” til at skabe forankring mellem krop og sind.
• En metode til at nå mål og overføre teori til praksis
• Vi kalder metoden for ”KarateCoaching”

KarateCoaching kombinerer teori, træning og praksis. Metoden er baseret på både mentale og fysiske øvelser, herunder rollespil, makkerøvelser, gentagelser og individuelle øvelser. Metoden baserer sig på kognitiv psykologi og embodied cognition således, at vi ikke kun forankrer de ting vi lærer i hovedet, men også forankrer tingene i kroppen.

Vores værktøjer

 

Vores værktøjer

Resma bruger en række værktøjer inden for mental tilgang, salg, kommunikation, præsentationsteknikker, forhandlingsteknikker, motivationsteori, konflikthåndtering, adfærdsteori, positiv psykologi, personprofil og udviklingsværktøjer som Hogan Assessement, JTI, BTB og Enneagrammet.

Enneagrammet

Ved at bruge Enneagrammet, som udviklingsværktøj, får du en psykologisk model, der beskriver menneskers motivation, værdier, overbevisninger, tanker, adfærdsmønstre, overlevelsesstrategier og meget mere. Enneagrammet hjælper til at udvikle dit team og dine medarbejdere.

Er der, lav trivsel, dårlig kommunikation, manglende tillid, manglende forståelse af hinanden, kan det gøre en stor forskel at bruge Enneagrammet, til at få en forståelse af ligheder og forskelle mellem os selv og andre, et fælles sprog.

Enneagrammet kan bruges til:
• Kommunikation
• Samarbejde og teambuilding
• Salg og service
• Lederudvikling
• Selvledelse

Ved at få kendskab til Enneagrammet vil du få:
• Indsigt i din egen og andre typer
• Større forståelse for dig selv og andre
• Udviklet din kommunikation med andre
• En forståelse for hvorfor noget kan være svært for nogle og nemt for andre

Vores team

RESMA ledes i dag af Søren Larsen, som også er grundlægger af virksomheden. Søren har mere end 25 års erfaring fra salg, er uddannet HD-A - og har tidligere været salgsdirektør i en børsnoteret virksomhed. Annette Wulff Larsen er partner i Resma. Annette har mere end 20 års erfaring fra HR, er uddannet HD og har tidligere været HR-chef i en af Danmarks bedste virksomheder. Resma har et stort netværk og benytter sig af samarbejdspartnere.

 

Søren Larsen, CEO

Annette Wulff Larsen, HR Mastercoach

Samarbejdspartnere

Vores Advisery Board 

RESMA har etableret et advisory board med henblik på at opnå sparring og rådgivning. Advisory Boardet besidder stor erfaring og dybdegående kompetencer indenfor konsulentydelser, uddannelse, marketing, økonomi, IT, ledelse og strategi.

Boardet består af følgende personer:

 

Allan Dam Nielsen

Benny Haas-Madsen

Claes Christensen 

Henrik Strøier 

Ricky Wilke